CENNÍK

Zárukou úspechu je min. 3 krát týždenne 30 minútový kruhový tréning. 12 x do mesiaca.   

Permanentka Nové ceny Nové ceny

študentky a 60+

1 mesiac

cena za 1 tréning pri 12x mesačne

44 €

3,7 €

39 €

3,2 €

3 mesiace – platba po mesiacoch

cena za 1 tréning pri 12x mesačne

42 €

3,5 €

37 €

3,1 €

6 mesiacov – platba po mesiacoch

cena za 1 tréning pri 12x mesačne

40 €

3,3 €

35 €

2,9 €

12 mesiacov platba po mesiacoch

cena za 1 tréning pri 12x mesačne

37 €

3,1 €

32 €

2,7 €

10 vstupov na 2 mesiace 48 € 43 €
Zápisné jednorázovo pri vstupe

pri  prerušení treba uhradiť znova

20 € 20 €
Vibračná plošina 1,90 € 10 vstupov  15 €
Joga 60min. 8 €
Individuálna hodina aj pre mužov 1h – 30 € 10 vstupov  250 €
Individuálna hodina študenti a 60+ 1h – 25 € 10 vstupov  200 €
Cvičenie seniors 1h – 3,50 € 10 vstupov 30  €
Zdravý chrbát 8 € 60 min.
Klasická masáž – chrbát a šíja  30 min. 15 €  60 min. 27 €
Klasická masáž – celého tela  60 min. 27 € 90 min. 40 €
Reflexná masáž – chodidiel  50 min.  25 €

Prvý skúšobný tréning je ZDARMA.
Rezervujte si vopred Váš termín na čísle +421 949 622 304